به گزارش اویس، ویدیو پیش رو مربوط به سخنان صادق شیرازی پیرامون شعائر حسینی می باشد؛ او در بخشی از این سخنان ایجاد شبهه علیه قمه زنی و مخالفت با این عمل را باعث جهنمی شدن شخص معرفی می نماید، این در حالی است که بسیاری از علمای شیعه از قبیل شیخ انصاری، صاحب عروه و… مخالف قمه زنی می باشند

ناگفته نماند صادق شیرازی این سخنان را پس از آن بیان کرد که طی سال های اخیر و با مخالفت مقام معظم رهبری و برخی از مراجع دیگر مخالفت های زیادی با قمه زنی صورت گرفت و در واقع مخاطب صادق شیرازی مقام معظم رهبری و مراجع تقلید مخالف قمه زنی می باشد

لینک دانلود