February 28,2017 | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

Observation of World Events of ISlam

تبلیغات

رونمایی از والفجر در رزمایش ولایت ۹۵

والفجر جدیدترین اژدر نیروی دریایی ارتش برای اولین بار با موفقیت از زیردریایی غدیر شلیک شد. در روز پایانی رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۵، زیردریایی های اع...

سیاسی بایگانی - صفحه ۳۰ از ۴۹ - خبرگزاری اویس