به گزارش اویس، ماموستا ملاهاشم نوری در دیدار چهره به چهره طلاب و روحانیون و علمای اهل سنت شهرستان قروه  در ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان و با هدف مقابله با جریان های تکفیری برگزار شد اظهار داشت: جریان تکفیری و تفکر سلفیت با تمام قدرت خود وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است و به دنبال نابودی اسلام است. وی افزود: امروز در کشورهای همسایه ما جریان های تکفیری امنیت و آرامش مردم را سلب کرده اند و جوانان را با تبلیغ های دروغین به سمت خود سوق می دهند.
امام جمعه اهل سنت قروه خاطر نشان کرد: تکفیری ها آیات قرآنی را که برای کفار و مشرکین نازل شده است به مسلمانان تعمیم می دهند و اینچنین اقدام به خونریزی مسلمانان می نمایند و اسلام را مربوط به خود می دانند.
نوری بیان داشت: جریان های تکفیری با عناوین متفاوتی چون خوارج، وهابیت، سلفیت، داعش، بوکوحرام و القاعده در طول تاریخ خود را نشان داده اند و شاید در آینده نیز با نام هایی دیگر و در لباس هایی دیگر توسط استکبار باز هم ایجاد شوند. نوری تصریح کرد: امروزه داعشی ها در نهایت قساوت قلب مسلمانان را به خاک و خون می کشند و خوی وحشی گری خود را نشان می دهند.
خطیب نماز جمعه اهل سنت قروه ادامه داد: ما باید با روشنگری برای مردم در برابر دشمنان اسلام و مسلمین ایستادگی کنیم و اسلام ناب محمدی (ص) را به معنای واقعی برای همگان نمایان سازیم. وی افزود: جریانات تکفیری دست پرورده استکبار جهانی و به دنبال مقابله با اسلام ناب محمدی (ص) هستند.
امام جمعه اهل سنت قروه خاطر نشان کرد: با برگزاری جلساتی اینچنین و بررسی راهکارهای مقابله با جریانات تکفیری می توان در برابر اینچنین توطئه هایی ایستاد. نوری بیان داشت: امروز دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و دوگانگی میان مسلمانان است که مقابله با آن هوشیاری روحانیون و علما را می طلبد.