به گزارش اویس، ال سعود در سال های اخیر علاوه بر حمایت از گروه های تروریستی تکفیری حاضر در سوریه از گروه های گروه های تجزیه طلب که به دنبال تجزیه کردن جمهوری اسلامی ایران هستند نیز حمایت کرده است. گروه هایی که در سال های اخیر تلاش کردند با استفاده از هر دروغی اهوازی ها و خوزستانی ها را تحریک نمایند تا علیه جمهوری اسلامی ایران قیام نمایند و به دنبال تشکیل یک کشور جدید باشند

جدیدترین دروغ این افراد که توسط سعودی ها تغذیه مالی می شوند منتشر کردن تصاویر برخورد با اراذل و اوباش در تهران به عنوان مبارزه خبرنگاران ایرانی علیه مردم اهواز و اقدام اروپا برای تهدید صدا و سیما ایران می باشد!!

۱

ناگفته نماند در تصویر منتشر شده آرم برنامه “در شهر” که برنامه اختصاصی شبکه تهران می باشد رسوا کننده دروغ و گاف جدید تجزیه طلب ها است