یکی از کارهای بسیار مهمی که امروز در دستور کار آنهاست، تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی به کشور ماست. امروز این تهاجم، اوج تهاجم فرهنگی است. البته مخصوص کشور ما نیست؛ در همه‌جا اینها دارند کار فرهنگی می‌کنند؛ منتها ما آماج هدف آنها هستیم. بسیاری از هدفهای استکبار جهانی در زمینه‌های تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌یی متوجه به ماست؛ ما باید در مقابل اینها خود را مجهز کنیم. بیانات  مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌ سال ۱۳۸۳

به گزارش اویس، در حالی که سال هاست مقام معظم رهبری به مسئولان فرهنگی و مقامات کشور پیرامون نفوذ و تهاجم فرهنگی هشدار داده اند اما متاسفانه مسئولین به جای لبیک گویی به اوامر رهبری این روزها خودشان را درگیر اقدامات حزبی کرده اند و این مساله باعث شده تا نسبت به اصل مقابله با جریان های نفوذ فرهنگی کوتاهی شود

 مشهد این سال ها در حالی به عنوان پایتخت معنوی ایران معرفی شده که به دلیل عدم توجه و نظارت دقیق فرهنگی بر آن هر روز بیشتر رنگ و بوی مذهبی خویش را از دست می دهد. در جدیدترین اتفاق پس از اینکه تراکت کلاس های رقص در سطح شهر منتشر شد و هیچ اقدامی از سوی مسئولین صورت نگرفت حالا نرم افزار دیوار که دارای مجوز رسمی از مراکز دولتی می باشد به نشر تبلیغ کلاس های رقص در سطح مشهد می پردازد. کلاس هایی که در آن رقص به کودکان! و … سایر آموزش داده می شود. ای کاش مسئولین به اندازه ای که برای فیلتر نشدن تلگرام دلسوزی می کنند برای فرهنگ اسلامی و ایرانی که در خطر جریان های نفوذی قرار دارد دلسوزی می کردند

*اویس بزودی اسناد جدیدی از نفوذ فرهنگی در سطح شهر مشهد را منتشر خواهد کرد*

۱ ۲ ۳ ۴