به گزارش اویس، نیروهای ارتش عراق پایگاهی زیرزمینی را کشف کردند که گروه تروریستی داعش در آن به نیروهای تازه‌ وارد خود آموزش می‌داد.

این پایگاه در جنوب موصل قرار دارد که از سال ۲۰۱۴ در تسلط نیروهای داعش بود و افراد تحت آموزش باید برای ورود به این پایگاه از تونلی عبور کنند. به گفته یکی از نیروهای ارتش عراق، آنها تجهیزات کاملی در این مکان داشتند و اغلب افراد تحت آموزش نیز خارجی بوده‌اند.

این پادگان، حاوی تونلی در عمق ۱۵ متری زمین است که طولش به دو کیلومتر می ‌رسد تا بتواند از چشم نیروی هوایی که اکثر پادگان‌ها و اروگاه‌های داعش را در موصل منهدم کرد، دور بماند.