به گزارش اویس، روز گذشته تصویری در رسانه ها منتشر شد که در توضیح آن دفتر کنسولگری آمریکا در اربیل با صدور بیانیه ای مدعی شد کین گروس سرکنسول آمریکا در حیاط کنسولگری آمریکا در اربیل جهت احترام و ابراز همدردی با همجنس بازان پرچم آنان را در کنار پرچم آمریکا به اهتزاز درآورد

تصویری که به سرعت در صفحات تروریست های تکفیری حاضر در سوریه و عراق به عنوان دلیل آنان برای کافر دانستن کردها (کوردها) و قتل عام شهروندان کرد (کورد) در عراق و سوریه منتشر شد