به گزارش اویس، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ساعات اخیر به سوژه اصلی کاربران عرب در اینترنت تبدیل شده است. اما این بار نه بخاطر آلزایمر و… بلکه بخاطر نماز او در خانه کعبه با کفش!! بسیاری از کاربران عرب او را انسانی بی سواد و این عمل او را توهینی به اسلام و خداوند دانسته اند