به گزارش اویس، پاپ فرانسیس که هر سال در گنجینه هنر قدیمی غرب کند و کاو می کند و یک اثر هنری مذهبی را به عنوان کارت پستال برای تبریک کریسمس انتخاب می کند. پاپ برای کریسمس ۲۰۱۶ صحنه ای از نقاشی جوتو دی بوندونه، نقاش قرن چهارده ایتالیا راکه بر دیوار کلیسای اسیسی کار شده، انتخاب کرد.
در این نقاشی تمام عناصر معروف مسیحیت از حضرت مریم تا فرشتگان و چوپانان و حیوانات حضور دارند. اما عنصر غریبی در این تابلوی مسیحی به چشم می خورد و آن هم حضور دو نوزاد مسیح تصویر است. یک بار مسیح در آغوش حضرت مریم به تصویر کشیده شده است و یک بار در آغوش ندیمه ای در پایین پای حضرت مریم.
به گزارش نشنال کاتولیک ریجستر این نقاشی فراسکویی بی نظیر قرن چهارده به این دلیل دو نوزاد را به تصویر کشیده است تا دو ساحت الهی و انسانی وجود حضرت عیسی را نشان دهد. مسیحیان معتقدند که عیسی پسر خداست و نوزادی که در آغوش حضرت مریم است بازنمود جنبه الهی عیسی و نوزاد دوم بازنمایی جنبه انسانی عیسی است که تجسد وی در کلیسا امتداد می آبد.Nativity by Giotto