احزاب ، گروه های تروریستی و کمپ نشین  بمنظور دستیابی به جایگاه بین الملی و همچنین حمایت از سوی کشورهای اروپایی و مشروعیت بخشیدن به فرقه های سیاسی تروریستی خویش  گفتمان  کشورهای  غربی را در سیاست های  حزبی می گنجانند.

به گزارش اویس، احزاب و گروه های تروریستی با استفاده از از واژه هایی مانند حقوق فردی از جمله (دمکراسی و آزادی، حقوق همجنس گرایان ، آزادی زن ،حقوق طبیعت {اکولوژیی}و حقوق حیوانات .. تلاش دارند تا خودشان را مدافع حقوق بشر معرفی نمایند استفاده می کنند .

سال گذشته حزب دمکراتیک خلقها (HDP) شاخه سوری پ ک ک  در بیانیه انتخاباتی حقوق همچنس گرایان را به رسمیت شناخت . کشورهای غربی  در رفتاری متناقض  به حدی که از حقوق همجنس گرایان و حیوانات دفاع می نمایند ،از کشتار و قتل عام  انسان ها در خاورمیانه و مخصوصا کودکان چشم پوشی می کنند . کادرهایی که از اروپا جذب می شوند نسبت به دیگر کادرها از گرایش فرهنگ همجنس گرایی بیشتر بر خوردارند. پ ک ک و پژاک از سردمدران همجنسگرایی به ویژه هم جنس گرایی زنان محسوب می گردد.

علل و عوامل گوناگونی موجب چنین طرز  تفکر و ایدئولوژی در فرقه  شده است، یکی از عواملی را که ذهنیت زن را به چنین رفتاری در فرقه سوق می دهد ،گرایش فمنیتسی (Feminism) زنان است. پ ک ک ، پژاک بنا به ایدئولوژی فرقه مدعی است، جایگاه اجتماعی زنان  را ارتقاء بخشیده و نابرابری های جنسیتی را از بین خواهد بود. شعاری که توانسته احساسات و هیجانات زنان را تسخیر نماید.

پ ک ک و پژاک  زنان و دختران فرقه را با این پارامترهای منسوخ  شست وشویی مغزی می نماید که  مردان حقوقشان را پایمال و انگلی برای آزادی آنها هستند و حتی  بعضی از آنها می گویند که ما مجبور نیستیم که بچه را به دنیا بیاوریم و حتی هم مردان را عامل عقب مانگی و بدبختی خود می دانند و زندگی مشترک با مردان را رد می کنند . زنان در فرقه مدعی هستند ، می توان بدون مرد هم زندگی کرد

آنچه را که زنان در پژاک انجام می دهند همان گرایش فمنیستی بوده  و این رفتار نامتعارف غیر انسانی و حیوانی را  آزادی نام نهاده اند و همجنس گرایی را یک تفکر پیشرفته تلقی می کنند .

شرایط زندگی غارها و دره ها با محیطی بسته و عدم معیارهای شرم و حیا نسبت به همدیگر، و شکل گیری زندگی دسته جمعی از یک طرف ، و عدم معیارهای اخلاق اسلامی  سبب شده است که انسان ها در گروهک ها با از دست دادن عقاید گذشته، و جایگزین شدن فرهنگ غرب گرایی به همجنسگرایی و تجاوز به یکدیگر روی آوردند.

عدم محیط مناسب و استاندارد اجتماعی مانند اتاق های خواب ،حمام …و خوابیدن دست جمعی و حمام کردن دسته جمعی و  تماس فیزیکی از یک طرف، و عدم کنترل شهوت باعث می شود که اعضای این گروهک ها تحریک شوند .

دختران زیبا رو و خوش اندام در همان ابتدایی بدو ورود به فرقه توسط فرمانده هان شناسایی و تبدیل به بردگان جنسی آنها می شوند و سایر دختران گروه در غارها و دره یا مورد تجاوز سایر عناصر فرقه قرار می گیرند و یا به همجنسگرایی روی می آورند.

بیمارهای زنانه نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت در فرقه بیداد می کند ، هر دختر و یا زنی  را که به بیماری مبتلا  شود سریعا به منطقه درگیری و جنگ اعزام، تا در جنگ کشته شده و همانند یک دستمال کاغذی پس از مصرف به دور انداخته می شود