به گزارش اویس، محمد هدایتی مدیر شبکه سلام وابسته به صادق شیرازی و کارشناس شبکه صدای آمریکا در جدیدترین مطلب سایتش به نشر مطلبی در توهین به سه تن از مراجع تقلید ایران “آیات عظام: مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی” و در راس همه آنها مقام معظم رهبری پرداخته است. او در این نوشته این علمای بزرگ را مراجع دلاری معرفی نموده، در این یادداشت بارها رهبری عظیم شان انقلاب و برخی از مراجع تقلید شیعه به دزدی و سرقت از بیت اموال متهم شده اند

۰۰