به گزارش اویس، رسانه های حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) تصویر نماز خواندن یکی از مجاهدان عراقی حاضر در میدان آزادسازی موصل را منتشر کردند که او به دلیل جانبازی که در گذشته برایش ایجاد شده به سختی نماز می خواند ولی یاد خدا و نماز را با این حالت نیز ترک نکرده است

حضرت باقر(ع) می‌فرماید:

«الصلاه عمود الدین، مثلها کمثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود ثبتت الاوتاد و الاطناب، و اذا مال العمود و انکسر لم یثبت وتد و لا طنب؛ نماز ستون دین است، مثل نماز، مثل ستون خیمه است، هرگاه ستون، ثابت و پابرجا باشد میخ‌ها و طناب‌ها ثابت خواهند بود و هرگاه کج شده و بشکند میخ و طنابی نمی‌ماند»

آری حتی جهاد در راه خدا و زیارت حضرات اهل بیت (ع) در صورتی که شخص به نماز بی توجهی نماید نمی تواند در قیامت باعث نزدیکی او به اهل بیت (ع) باشد

۱