به گزارش اویس، ویدئوی پیش‌رو گوشه‌ای از اهانت‌ها و هتاکی‌های رهبر جریان شیرازی و مبلغان این جریان به مخالفان قمه‌زنی را نمایش می‌دهد.