به گزارش اویس، پس از اینکه چهارشنبه گذشته مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم دریایی نوشهر اعلام کردند: اندک بی‌احترامی به حجاج ایرانی و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود در قبال بد‌ن‌های مطهر، موجب عکس‌العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. و مسئولین عربستانی حساب کار دستش آمد و مجبور شدند تا برای انتقال مجروحین و جانباختگان حادثه منا همکاری داشته باشند. حالا مفتی عربستانی به نام عبدالعزیز الفوزان در یک شبکه ماهواره ای مقام معظم رهبری را با کلماتی که در شان خودش و اربابانش هست خطاب کرده است

او در بخشی از سخنان خویش به نقل از ولیعهد عربستان سعودی محمد بن نایف مدعی شده عربستان سعودی می تواند ظرف چند ثانیه تهران را نابود کند!