به گزارش اویس، در ترکیه هر گاه مردی همسر خود را “مادر یا خواهر” بنامد زن مذکور طلاق شده به حساب می رود. این فتوا توسط اداره امور مذهبی ترکیه صادر شده است .

در این فتوا که در سایت امور مذهبی ترکیه منتشر شده، گفته می شود: “با این وجود، اگر زن و شوهر طلاق شده پس از طلاق با کس دیگری عروسی نکرده باشند می توانند دوباره با هم ازدواج کنند”.

پیشنهاد به شما:

+عکس گرفتن از غذا عامل طلاق زن سعودی شد

+طلاق پس از دو ساعت زندگی به دلیل یک سلفی

+طلاق و فرار از خانه در نمایشگاه کتاب مشهد مقدس مهارت زندگی شد + عکس

در همین حال اداره امور دینی ترکیه فتوای دیگری نیز در مورد طلاق را صادر کرده اند، که بر اساس آن مرد می تواند از طریق، فاکس یا پست الکترونیکی همسر خود را طلاق دهد. برای انجام این کار شوهر باید ” طبق شریعت” سه بار کلمه “طلاق” را بنویسد و یا بر زبان بیاورد. اما همسر باید مطمئن باشد که این پیام را شوهر او فرستاده است.