چند روزی است عکسی در فضای مجازی مربوط به یکی از ماشین های غیر ایرانی در زنجان منتشر شده است که نیاز به پیگیری بیشتر مسئولین دارد

10382441_782440368442884_6569999235648950142_n

البته سالهاست که ماشین ها با نمادهای شیطان پرستی و شعارهای وهابیت در فضای شهرها تردد می کنند

در صورت ثابت شدن این اتفاق باید دید عکس العمل مسئولین فرهنگی کشور در برابر این هجمه ها چیست؟