به گزارش اویس، در ساعات اخیر برخی از رسانه های تجزبه طلب شرق کشور در ادامه پروژه ایجاد جنگ مذهبی در شرق کشور با منتشر کردن متنی ادعا کردند که افراد ناشناس (سپاه) مولوی عبدالحکیم حکمت را ترور کردند

تصویر متن خبر جعلی

اما واقعیت ماجرا چیست؟

عبدالحکیم حکمت رئیس شورای علمای دینی ولایت زابل افغانستان است که سال گذشته توسط افراد ناشناس در این ولایت کشته شده است. جالب اینجاست این رسانه های تجزیه طلب و ناشی در حیطه تهیه خبر با استفاده از اسم زابل تلاش کردند آن را به ایران و سپاه ربط دهند اما در ادامه خبر تاکید کردند که که رئیس شورای علمای دینی این ولایت (زابل) است حال آن که در زابل یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان است و استفاده از کلمه ولایت در ایران و برای این شهر مرسوم نیست

خبر واقعی در رسانه های افغانستانی. به تاریخ نشر دقت کنید