به گزارش اویس، روز گذشته رسانه های جبهه مقاومت با منتشر شدن خبری باعث شادی مردم عراق شدند در این دو خبر نیروهای امنیتی اعلام کردند روز گذشته موفق شدند دو تن از فرماندهان و مسئولین قتل عام ۱۷۰۰ جوان شیعه در حادثه اسپایکر را دستگیر نمایند. در ابتدا نیروهای امنیتی در استان المثنی خبر از دستگیری عمر طالب محمود الدوری دادند و ساعتی بعد نیروهای امنیتی در تکریت خبر از دستگیری حسام علی بشیر عجیل در ورودی شهر تکریت دادند