به گزارش اویس، پس از محبوبیت روزافزون حشد الشعبی و ابو عزرائیل در بین مردم عراق حالا صفحات حشد الشعبی در توییتر به فروش لباس‌هایی با آرم ابو عزرائیل و حشد الشعبی در بازارهای عراق اشاره کرده اند۶ ۹