به گزارش اویس، تصویری در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از جو خشونت طلبی و حیوانی تروریست های داعشی است. در این تصویر کودکان داعشی با به دست گرفتن سر یکی از قربانیان جنایات داعش به گرفتن عکس یادگاری با آن پرداخته اند

۱