به گزارش اویس، تروریست های داعشی با منتشر کردن تصویری اعلام کردند عامل انتحاری مسجدی در عربستان سعودی عضو این گروه تروریستی و ابو سنان النجدی نام داشته است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از سخنگوی امنیتی وزارت این کشور تأکید کرد، در این انفجار ۱۰ نفر از نیروهای امنیتی و ۵ تن از کارکنان کشته شدند. ۲