به گزارش اویس، در ساعات اخیر پس از عملیات تروریستی گروه وهابی تکفیری داعش در کابل برخی از رسانه های افغانستان که طی ماه های اخیر دشمنی خودشان را با جمهوری اسلامی ایران به سبک های مختلف نشان داده اند با منتشر مطلبی مدعی شدند عامل این جنایت یک نوجوان ایرانی و از اهالی شیراز بوده است

در بررسی های اویس معلوم شد این ادعا از پایه دروغ است زیرا داعش عامل این جنایت را قاری عمر پیشاوری از شهروندان پیشاور پاکستان معرفی کرده است و تصویر نشر شده توسط این رسانه افغانستانی دست ساز در راستای تحریک مردم افغانستان علیه ایران است

بیانیه جعلی خبرگزاری افغانستانی

بیانیه رسمی داعش به زبان اردو