به گزارش اویس، جمعی از فعالان رسانه ای و حوزوی مشهدی تحت عنوان کاروان عاشقان امام حسن (ع) در ادامه حضور در منازل شهدای مدافع حرم فاطمیون در منزل شهید مفقود الاثر محمد صدیق رضایی حاضر شدند. شهید رضایی فروردین سال ۹۴ در عملیات بصری الحریر به خیل شهدا پیوست۱ ۲ ۳