به گزارش اویس، در ادامه حضور کاروان عاشقان امام حسن (ع) متشکل از فعالان رسانه ای و کسبه محترم مشهد، اعضای این کاروان با حضور در منزل شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) سید علی عالمی معروف به ابو سجاد به گفتگو با خانواده و فرزند این شهید بزرگوار پرداختند. در این گفتگو سجاد پسر ارشد خانواده به معرفی پدر و انگیزه های ایشان برای حضور در سوریه و ماجرای شهادت این شهید بزرگوار پرداختDSC01528 DSC01529 DSC01532 DSC01534