به گزارش اویس، ساعتی قبل تصاویر و اسنادی در اختیار اویس قرار گرفت که حکایت از برخورد زننده و ضرب و شتم یکی از جانبازان مدافع حرم توسط کارمند بیمارستان بقیه الله  تهران دارد. متن پیش رو یادداشت یکی از شاهدان عینی ماجرا می باشد:

“تو بیمارستان یه کانکس هست برای ترخیص بچه ها بهش مراجعه میشه، وقتی رفتم اونجا دیدم مسئولش که اسمش یادم رفته داره با یه مجروح کل کل می کنه ۴۰هزارتومن به مجروح داد گفت برو دنبال زندگیت اون مجروح که یه پاش ازمچ قطع بود و سرش هم باندپیچی شده بود گفت من هیچ جا و مکانی ندارم کس و کاری هم ندارم کجا برم بزار همینجا تو نقاهتگاه باشم. طرف گفت به من ربطی نداره هرجا دوست داری برو.

مجروح وقتی این حرف رو شنید گفت من جایی نمیرم و نمیتونم برم همونجا نشست روی صندلی یارو با عصبانیت گفت پاشو برو بیرون و مجروح هم همچنان امتناع می کرد ازرفتن تا اینکه طرف عصبانی شد تهدید کرد که میزنمت… و وقتی دید دوباره مجروح نمیره بلند شد و کوله پشتیشو پرت کرد بیرون و اون بنده خدا رو هل داد و چون پاش قطع بود تعادلش رو از دست داد و به دیوار کانکس خورد و برای چند لحظه از هوش رفت. بعد طرف خودش هول کرده بود و اومد تا بلندش کنه و نشوندش روی صندلی، در آخرهم اون جانباز رو از کانکس انداخت بیرون”

در بررسی های اویس از سایر جانبازان مدافع حرم تعداد زیاد دیگری از مدافعان حرم نیز از برخورد برخی کارمندان بیمارستان بقیه الله و شخصی به نام “الف” ناراحت بوده اند و تاکید کرده اند او از کلمات بی ادبانه زیادی در توهین به جانبازان و خانواده آنها استفاده می کند

**اویس آمادگی منتشر کردن مستندات بیشتر مربوط به این اتفاق را در صورت علاقمندی مسئولین دارد**