به گزارش اویس، جهاد نکاح همان فسادی که مفتیان شرعی وابسته به تروریست های تکفیری برای برطرف شدن نیازهای جنسی تروریست ها آنرا صادر کردند طی سال های اخیر چنان مایه بی آبرویی تروریست ها شده که آنها هر چند وقت یک بار تلاش دارند با درست کردن یک موج رسانه ای این اقدام را به شیعیان نسبت دهند، در حالی که چند ماه قبل بود که تروریست ها با منتشر کردن یک بیانیه دروغ منتسب به آیت الله العظمی سیستانی مدعی شده بودند ایشان فتوای جهاد نکاح برای زنان شیعه را صادر کرده و از آنان درخواست کردند تا با عرضه خویش بر مجاهدان میدان نبرد از اجر جزیل بهره ببرند در روزهای اخیر نیز تروریست های سعودی و داعشی بار دیگر این تصویر را منتشر کردند، تصویری که افراد غیر آگاه نیز به جعلی بودن آن اعتراف خواهند کرد. اویس بر خود فرض می داند بار دیگر به روشنگری پیرامون این فتوای دروغین بپردازد تا خدایی نکرده افراد جاهل نتواند از اینگونه بیانیه های جعلی در جهت تخریب مرجعیت و مکتب اهل بیت (ع) استفاده نمایند

۱

چند نکته در مورد این تصویر:

  • نوشته های این تصویر به جای راست چین، چپ چین شده که این اقدام هیچ گاه در بیانیه های صادره آیت الله العظمی سیستانی و سایر مراجع تقلید جایگاهی ندارد
  • تمام مکاتبات و بیانیه های آیت الله سیستانی براساس تاریخ هجری قمری منتشر می شود اما در این بیانیه از تاریخ میلادی استفاده شده است
  • سال هاست بیانیه های آیت الله العظمی سیستانی با دست خط خود این مرجع عالیقدر منتشر می شود ولی در این بیانیه از یک خط کامپیوتری استفاده شده که برخلاف رویه نگارش سایر بیانیه ها در تاریخ قبل و بعد آن است
  • تنها تصویر منتشر شده از این بیانیه همین تصویر با این کیفیت پایین و پیکسل پیکسل است که حکایت از جعلی و فتوشاپ بودن آن دارد