به گزارش اویس، صادق شیرازی در رساله عملیه خویش دریافت مالیات از جانب کشور را حرام اعلام کرده است. او در فتوای خویش چنین گفته است:

“به غیر از حقوق شرعیّه ( خمس، زکات، جزیه و خراج ) جعل قانون، و یا دریافت هیچ نوع عوارض و مالیاتى جایز نیست.”

**برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ بر روی آن کلیک نمایید**

۵

آیت الله العظمی سیستانی پیرامون مالیات چنین فرمودند:

“سؤال:  آیا گرفتن و دادن مالیات حرام است؟ جواب:  اگر به حکم ولی مسلمین باشد حرام نیست”

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

“سؤال: آیا نپرداختن مالیات در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی مسئله ای دارد؟ جواب: از قوانین و مقرّرات حکومت اسلامى تخلّف نکنید”