به گزارش اویس، گروه تروریستی جبهه النصره یا همان جبهه فتح الشام با صدور بیانیه ای به تروریست های عضو این گروه تکفیری راهکارهای فرار از شناسایی توسط هواپیماهای بدون سرنشین را ارائه کرد. در این بیانیه سه صفحه ای شاخه امنیتی بجهه فتح الشام به تروریست ها راهکاری برای جلوگیری از در امان ماندن شناسایی توسط هواپیماهای بدون سرنشین از قبیل نصب عایق شیشه ای، حضور در مکان های پر درخت و… داده شده است