به گزارش اویس، در روزهای اخیر حواشی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر و سخنان ابراهیم حاتمی کیا به یکی از اصلی ترین سوژه های کاربران ایرانی تبدیل شده است

اما در این بین اویس قصد دارد از زاویه ای دیگر این حواشی را بررسی کند. در یکی از حملات منظم مخالفین به وقت شام و ابراهیم حاتمی کیا از قبیل رضا رشیدپور و… تلاش کرده اند با وابسته دانستن او به نظام جایگاه این فیلم را تخریب نمایند. اما در این ویدیو کمی پیرامون شخص آقای رشیدپور برای شما مخاطبین گرامی اطلاع رسانی می شود تا کمی بیشتر ایشان را بشناسید