به گزارش اویس، ویدیو پیش رو سخنان فرمانده جانباز فاطمیون با نام جهادی “ابوتراب” می باشد که در آن به جایگاه وحدت و تلاش فاطمیون و مدافعان حرم برای ارتقای وحدت اسلامی سخن می گوید او همچنین اعلام می کند در بین شهدای لشکر فاطمیون مدافعان حرم حضرت زینب (س) شهید اهل سنت نیز وجود دارد