به گزارش اویس، ۲۸ صفر امسال نیز مانند سال‌های گذشته مصادف بود با سخنرانی آیت‌الله سید صادق شیرازی در بیت خویش. سخنانی که سال‌هاست رنگ بوی اصلی آن تخریب جمهوری اسلامی ایران است

در بخشی از این سخنان جناب شیرازی در لباس دلسوزی برای زیارت اربعین جوانان و مردم را دعوت می‌کند که راهپیمایی‌های اعتراضی راه‌اندازی کنند

” این کار شدنی است، صداها را یکی کنید. این اصرار و پافشاری سیرۀ پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم بوده است…کاری کنید که این زیارت هم چیزش مجانی است، فشار بیاورید که قوانین طوری شوند که امکانات وتسهیلات فراهم شوند تا حکومتها وقوانین بپذیرند.”

این سخنان جناب شیرازی و دعوت از مردم برای اعتراض آن هم به خاطر گرانی برخی وسایل در حالی است که ایشان هیچ اشاره و درخواستی از مردم به خصوص مردم عراق برای پیوستن به صفوف مجاهدین علیه داعش نکرده‌اند! آن هم درحالی‌که به ادعای بیت جناب شیرازی این سخنرانی از شبکه‌های عرب زبان نیز پخش می‌شود

جناب شیرازی در ادامه سخنرانی‌شان ماجرای زندانیان سیاسی را بیان می‌کند و تلاش می‌کند این مسئله را به عنوان سنت معاویه مطرح کند:

“چرا دنیا امروز از اسلام، گریزان است؟ ایشان با اشاره به نمونه ای از حکومت مروان که خود را خلیفه الله می دانست، با دو انگشت خود چشمان یکی از کسانی که او را کمی ناراحت کرده بود از حدقه بیرون آورد. یکی از کارهایی که معاویه با زندانیان سیاسی میکرد، قطع دست وپا با ساطور ودر آوردن چشمان بود. همین کاری که امروز پیروان واتباع معاویه ومروان انجام می دهند” شایان ذکر است جناب شیرازی در گذشته نیز از برخورد جمهوری اسلامی ایران با منافقین ابراز تاسف کرد و این عمل را خلاف سنت رسول الله معرفی کرده بودند

در ادامه این سخنان جناب شیرازی در لفافه و با کنایه “ولی امر مسلمین” که لقبی است که برای مقام معظم رهبری استفاده می‌شود را هم ردیف با خلیفه داعش می‌خواند. ( او با استفاده از الفاظ ” امام المسلمین و رئیس المسلمین” تلاش کرده است تا “ولی امر مسلمین” را تخریب کند ) و چنین ادامه می‌دهد ” اینان اسم خود را امام و پیشوا می‌خوانند. اینان پیشوایان و جهنمی کنندۀ مردم بودند”

سال گذشته نیز در چنین تاریخی جناب شیرازی همین ادعاها و سخنان را مطرح کرده‌اند و مدعی شده‌اند افرادی را که جمهوری اسلامی ایران زندانی می‌کنند به خاطر فساد جمهوری اسلامی ایران است و سران جمهوری اسلامی ایران باعث دوری غربی ها از اسلام شده‌اند!

**

شاید بتوان گفت این سخنان ادامه دار جناب سید صادق شیرازی آن هم در مورخ ۲۸ صفر پیش درآمدی و ایجاد اختلاف و آشوب در راستای اهداف و ماجراهای “هفته برائت” این گروه باشد.