به گزارش اویس، در حالی که طی سال های اخیر رسانه های غربی بارها به نقد تفکرات اسلامی پرداخته و عقاید دینی را تفکراتی برای قرن های گذشته معرفی می کردند. این روزها شاهد غرق شدن بیشتر مردم در منجلاب فساد اروپا و آمریکا هستیم در جدیدترین اتفاق یک مرد ۲۱ ساله جهت  فروش قرار داده شد

الکساندر کرامارنکو مرد ۲۱ ساله اهل مسکو از یک فروشگاه اینترنتی بیش از ۴۵ هزار دلار بدهی به بار آورد. و دادگاه وی را دراینترنت جهت فروش به عنوان همسر به حراج گذاشت!

از این رو تمام کسانی که در جستجوی همسر می باشند می توانند درخواست خود را برای ازدواج با وی ارسال نمایند. سن درخواست دهندگان نباید بیشتر ۳۵ سال باشد و همچنین قیمت پایه این حراج از ۱۵۰ دلار آغاز می شود. حلقه ازدواج را زنی به انگشت خواهد کرد که مبلغ بیشتری را پیشنهاد دهد. این جوان تا تاریخ ۲۰ دسامبر در معرض حراج به عنوان همسر قرار دارد، در صفحه حراج قید شده، در صورت پیروز شدن هریک از شرکت کنندگان، باید با این جوان عقدنامه امضا کند. و اگر او یکسال با همسر خود زندگی کند، در این صورت بدهی او بخشیده می شود.۱