به گزارش اویس، در حالی که چند ماه قبل و پس از دستگیری گروهی از دختران و زنان جوان عضو گروه های مدلینگ زیرزمینی به دلیل ارتباط با کشورهای غربی و تلاش برای تغییر سبک زندگی اسلامی توسط مامورین امنیتی ایران مسئولین و رسانه های سعودی با بیان شعارهایی تلاش کردند جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق بشر و ضد حقوق انسان ها معرفی نمایند در روزهای اخیر رسانه ها در گزارشی اعلام کردند یک دختر سعودی که با سر عریان و بدون حجاب در خیابان های ریاض رفت و آمد می کرد توسط نیروهای پلیس این کشور به زندان منتقل شد!

این دختر سعودی در حالی به بهانه عدم رعایت و التزام حجاب اسلامی توسط نیروهای امنیتی سعودی دستگیر شده که بسیاری از دختران و زنان شاهزادگان سعودی در شهر ریاض بدون حجاب اسلامی و نیمه عریان در حال رفت و آمد هستند!۱