ما زنان و کودکان خود را که بعد از ازدست دادن پدر یا شوهران (تروریست هایشان) در سوریه به افغانستان منتقل شده اند به زادگاه شان”روسیه” برمیگردنیم.

به گزارش اویس، رمضان قادروف رئیس جمهور چچن فدراسیون روسیه در سخنانی اظهار داشت:

«ما زنان و فرزندان که پدر و یا شوهر خود را در سوریه ازدست داده اند و حالا به افغانستان منتقل شده اند را به زادگاه اصلی شان بر میگردانیم. ما چندین پیام شهروندان خود را که در افغانستان در سختی قرار دارند بدست داریم که از ما تقاضا کمک نموده اند و میخواهند به وطن شان برگردند. ما آنها را دوباره به وطن شان انتقال میدهیم».

پیشنهاد به شما:

+بازگشت زنان و کودکان داعشی روس به روسیه + گزارش تصویری

+زن داعشی: آرزوی من داشتن فرزندان تروریست بود + تصاویر

+خاطرات همسر ۴ داعشی از زندگی در سرزمین خلافت + عکس

وی افزود که در جریان دوسال فعالیت روسیه در سوریه از این کشور ۹۴ کودک و زن به روسیه انتقال گردیدند.

قادروف گفت: «زنان با کودکان شان که شوهران تروریست خود را در سوریه از دست داده اند، نمی دانند به کدام مقام مراجعه نمایند، از جان فرزندان شان هراس دارند. وقتی که در سوریه وضع خراب شد، آنها را بدون دلیل به افغانستان منتقل کردند و فعلاً در افغانستان قرار دارند، کار ما در این عرصه جریان دارد».