به گزارش اویس، از صبح امروز رسانه های عراقی تصویری را از شیوه تشکر شهروندان اهل سنت موصل از نیروهای ارتش عراق منتشر کرده اند که با استقبال گسترده کاربران روبرو شده است. در این تصویر شهروندان اهل سنت موصل پس از پاکسازی منطقه ای از لوث تروریست های داعشی ماشین پلیس ارتش عراق را بوسه میزنند. ۱