به گزارش اویس، همزمان با آغاز ماه فوریه میلادی جشنی در عربستان سعودی از سال ۱۹۸۵ میلادی در حال برگزاری می باشد تحت عنوان “الجنادریه” این جشن توسط گارد ملی عربستان سعودی و با حضور مسئولین سعودی و مفتیان وهابیت در نزدیکی ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود. یکی از بخش های اصلی این جشن رقص و پایکوبی سعودی ها می باشد، رقصی که بر اساس ویدیوهای منتشر شده توسط شهروندان سعودی در بسیاری از مواقع مختلط! برگزار می شود

اما مفتیان وهابی که برگزاری جشن برای میلاد پیامبر (ص) را بدعت معرفی کرده و فاعل آن را گناهکار معرفی می نمایند در برابر این جشن فاسد موضع کاملا مخالفی دارند تا جایی که “عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس” ریاست کل مسجد النبی و مسجد الحرام چنین به مدح این مراسم می پردازد “جشن  ملی جنادریه، جشنی فرهنگی است که نشان می دهد مسئولان باتدبیر عربستان توجه ویژه ای به فرهنگ و ارزش های عربی اصیل دارند”

در ادامه توجه شما را به گوشه ای از این مراسم سراسر فرهنگی مورد نظر مفتیان وهابیت جلب می نمائیم

رقص زنان در جنادریه