متن سوال:

راه های تقویت اراده و عزم چیست؟ (اراده ی من مدتی است در درس و مسائل درسی ضعیف شده و خیلی سر در گم هستم)

پاسخ:

با سلام خدمت شما دوست عزیز

به گزارش اویس، برای خود انگیزه ایجاد کنید با دوستان درس خوان معاشرت کنید، هدف تعیین نمایید،گاهی بی حوصلگی موقت است و زودگذر، زود ناامید نشوید،گاهی آسایش و راحتی های شخص باسواد و با مدرک را بیاد بیاورید. به طور کلی بدانید یافتن فردی که هیچ اراده نداشته باشد، شاید غیر ممکن باشد.

ورزش

نشست و بر خواست با افراد منظم

خواندن داستان افراد موفق

فکر درباره این که بعد از رسیدن به مقصد چقدر راحت خواهم بود

کوه نوردی

انجام یک کار در چند روز هر چند کار کوچکی باشد

شروع کارها از آسان و سپس کارهای سخت

کارهای فرح بخش و لذت آور را اول انجام دادن

تشویق کردن خود و سرزش نکردن خود و… برای تحرک بیشتر و یافتن اراده مفید است.شنا، بیکار نبودن و برنامه ریزی و نظم داشتن و تفریح و تنوع و….برای نشاط روحی شما لازم است.

پیشنهاد به شما:

+راهکار درمان وسواس چیست؟

+برای نماز خوان شدن همسرمان باید چه کاری انجام دهیم؟

+حجاب و پوشش همسرم مورد علاقه من نیست چه کاری باید انجام دهم؟

+راه درمان زود رنجی چیست؟