به گزارش اویس، در حالی که طی ساعات اخیر خبر زلزله در غرب کشور و فوت حدود ۳۴۱ ایرانی به تیتر بسیاری از رسانه ها تبدیل شده است

کاربران سعودی در اقدامی عجیب به شادی و خوشحالی بابت فوت شهروندان ایرانی پرداختند و از خداوند تقاضا کردند تعداد کشته شدگان را افزایش دهد

اتفاقی که بار دیگر ثابت می نمایند سعودی ها جدای از زبان، مذهب و تفکرات ایرانیان چه بغض و عداواتی با ایرانیان دارند

پیشنهاد به شما:

+نشر ویدیوهای مستهجن در برابر مخالفت با شاهی محمد بن سلمان  + عکس

+عزای عمومی در ایران برای مرگ پادشاه عربستان! + سند

+حمایت از عربستان به سبک یک زن مدل + عکس

ذوق زدگی کاربران سعودی از کشته شدن ایرانی ها در زلزله