به گزارش اویس، پانزدهم تا هفدهم تیرماه مسعود کرباسیان رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از مسئولین گمرک ایران برای حضور در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک و دیدار با مسئولین گمرک کشورهای مختلف به بروکسل بلژیک سفر کرد

اما روز گذشته تصویری از دیدارهای رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران در بروکسل توسط رسانه های رسمی گمرک کشور منتشر شد (تصویر مربوط به روز ۱۵ تیرماه می باشد) که باعث تعجب بسیاری از دلسوزان انقلاب اسلامی شده است

در این تصویر مسعود کرباسیان رئیس گمرک ایران که از طرف دولت برای انجام اقدامات اقتصادی به ماموریت فرستاده شده بوده در دیدار رسمی با هیئت همراه با خانواده ژوزف نوز (مسیو نوز) دیدار کرد

شاید بهتر باشد برای شما مخاطب گرامی بیشتر مسیو نوز را معرفی کنیم تا متوجه اوج وقاحت آقای رئیس شوید:

ژوزف نوز مشهور به مسیو نوز بلژیکی در دوران مظفرالدین شاه به وزارت کل گمرکات ایران رسید اما او از همان ابتدای وزارت هیچ ابایی از نمایان ساختن دشمنی خویش با شیعه و اسلام نداشت تا جایی که نوز یک بار در بازار کنار یک میخانه به یک روحانی شراب تعارف کرد او در مراسم بالماسکه با پوشیدن لباس روحانیت به تمسخر روحانیتی که در زمان ناصرالدین شاه باعث شکست مفتضحانه غربی ها در برخی قراردادها شده بودند پرداخت

اقدامات ضد دینی مسیو نوز چنان دامنه دار بود که آیت الله بهبهانی در سخنانی اعلام کرد ” مسیو نوز کمر اسلام را شکسته است”

البته اقدامات ضد اسلام نوز به همینجا ختم نمی شود بلکه او که زمام وزارت گمرک را برعهده داشت تعرفه های گمرکی سنگینی برای ایرانیان مسلمان در نظر گرفته بود این در حالی بود که ایرانیان غیر مسلمان تعرفه های کمتری می پرداختند!

حال سوالی که وجود دارد اینکه رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران که نماینده کشور اسلامی ایران است به چه دلیل و چه بهانه ای با خانواده شخصی که در دوران وزارتش از روش های مختلفی در جهت تخریب اسلام و مسلمانان استفاده کرده است دیدار کردند؟

آیا اینگونه اقدامات با حکم ماموریت از طرف جمهوری اسلامی توهین و دهن کجی به اسلام و مسلمانان نیست؟