به گزارش اویس، مجاهدین حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) و ارتش عراق موفق شدند به مرکز نگهداری پول های داعش در بیجی دسترسی پیدا کنند. مرکزی که در آن بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال پول سعودی وجود داشت۵ ۶