به گزارش اویس، در حالی که چندی پیش مفتیان و کاربران وهابی با نشر تصویری از حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنار دو زن بی حجاب با منتشر کردن توییت هایی شیعیان را گروهی دشمن دین اسلام و مخالف با احکام اسلامی معرفی کرده بودند. طی ساعات اخیر تصویری از دیدار مسئولین سعودی با ترزا می نخست وزیر انگلیس منتشر شد که بار دیگر واقعیت چهره وهابیت را عیان می سازد

در این تصویر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور در حالی دیده می شود که با ترزا می نخست وزیر انگلیس دست داده است. اما جالب اینجاست هیچ کدام از مفتیان وهابی که طی ماه های اخیر با منتشر کردن تصاویر دیدارهایشان با محمد بن سلمان او را انسانی با اخلاق اسلامی و دیندار معرفی کرده اند در برابر این مخالفت صریح با احکام اسلامی هیچ واکنشی نشان نداده اند