به گزارش اویس، در ماه های اخیر بارها مفتیان وهابیت برای جلوگیری از مناطق تحت سیطره داعش توسط ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی دست به جعل دروغ های شاخ دار زده اند. در جدیدترین اقدام عبدالعزیز الشریف مفتی سعودی و مفسر قران وهابی با منتشر کردن تصویر شهر مدمر سوریه که توسط تکفیری ها به خرابه ای تبدیل شده و جا زدن آن به عنوان شهر فلوجه اعلام کرده شیعیان در حال تخریب و کشتار زنان و کودکان شهر فلوجه هستند!!

۱