به گزارش اویس، تروریست های داعشی ۴ جوان عراقی اهل الشرقاط  را به جرم تلاش برای تشکیل یک گروه علیه گروه تروریستی داعش اعدام کرد و سپس اجساد آنها را از ستون های برق این منطقه آویزان کرد تا به این صورت درس عبرتی به مخالفین خویش بدهد