به گزارش اویس، پس از بسته شدن بسیاری از صفحات تروریست های داعش در توئیتر، داعشی ها مدیر توئیتر و کارمندان این شرکت را تهدید به قتل کردند

شایان‌ذکر است توئیتر در سال اخیر حدود ۱۸ هزار صفحه مرتبط با گروهک تروریستی داعش را بسته است. حدس زده می‌شود که تروریست های تکفیری حدود ۴۵ هزار صفحه در این سایت داشته باشند۲