به گزارش اویس، گروه تروریستی داعش روز گذشته با منتشر کردن تصاویری از سنگسار یک زن اهل سنت متاهل به اتهام زنای محصنه توسط اعضای این گروه تروریستی جلوی چشم مردم در شهر الریاض استان کرکوک خبر دادند

جالب است بدانید که گروه تروریستی داعش طی ماه های اخیر تعداد زیادی از زنان و مردان اهل سنت مناطق مختلف را به دلیل مخالفت با این گروه تروریستی با بهانه هایی از قبیل دزدی و زناکاری و بدون برگزاری هرگونه دادگاه و ارائه شاهدی به مرگ محکوم می کنند۱ ۲ ۳