به گزارش اویس، گروه تروریستی داعش در ادامه جنایت خویش علیه اهل سنت شهر الرقه ایمن یوسف ابراهیم جوان اهل سنت اهل شهر المنصوره سوریه را به اتهام جاسوسی برای ائتلاف بین المللی پس از مرتد اعلام کردن و به صلیب کشیدن اعدام کرد، در روزهای اخیر داعش برای جلوگیری از همکاری مردم الرقه با نیروهای معارض تعداد زیادی از جوانان اهل سنت را به اتهام همکاری با ائتلاف آمریکایی اعدام کرده است۱ ۲