به گزارش اویس، در حالی که طی ساعات اخیر و پس از جنایت گروه تروریستی جیش العدل علیه گروهی از مرزبانان کشور مردم در غم و شوک قرار دارند و همه تلاش دارند با هر روشی این اقدام تروریستی را محکوم و با خانواده شهدای مرزبانی همدردی نماید. سازمان منافقین با منتشر کردن خبری در رسانه رسمی خویش نسبت به این اقدام تروریستی ابراز خوشحالی کرده و از مرزبانان با عنوان “ماموران جنایتکار” یاد کرده است

در حالی تروریست های سازمان منافقین از شهادت جمعی از سربازان کشور توسط جمعی تروریست ابراز خوشحالی کرده است که طی سال های اخیر ادعای حقوق بشری این گروه تروریستی گوش عالم و ادم را کر کرده است