یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانه بت پرستی و شرک» برشمرد.

به گزارش اویس به نقل از العالم، روزنامه الاخبار در خبری اعلام کرد، العاد دوکوف در یک پایگاه اینترنتی در جواب سؤال دانشجویان نوشت که ورود دانشجویان یهودی به خوابگاه دانشجویان دانشکده مهندسی حیفا به دلیل نصب درخت کریسمس در آن حرام است.

وی همچنین صرف غذا ذر رستوران های این خوابگاه را به دلیل «جایز نبودن ذکر نام خدا در مکانی که حاوی نماد بت پرستی است» حرام اعلام کرد و افزود: «درخت کریسمس یک نماد دینی مسیحیت نیست بلکه یک نماد بت پرستی است».

دوکوف به صدور این فتواها بسنده نکرد بلکه به عنوان یک «فریضه» از دانشجویان یهودی خواست از محل نصب درخت عبور نکنند؛ چون عبور از آن مکان، عبادت بت ها به شمار می آید.

وی قرار دادن درخت کریسمس را «بی حرمتی کمیته دانشجویی به هویت یهودی در حریم دانشگاه» توصیف کرد؛ چون برای هویت دینی مسیحیت مکانی را در نظر گرفته اند.