متن سوال:

حکم چرم های وارداتی از برزیل چیست؟

به گزارش اویس، در صورتی که چرمی از کشورهای غیر مسلمان تهیه شود اگر احتمال دهد که آن حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است.

به خاطر واردات گوشت ایران از برزیل قطعا قسمتی از ذبح ها در برزیل شرعی است، اما این کشور ایالات متعددی دارد که گوشت تولید می کنند همین مقدار که در برزیل فی الجمله ذبح شرعی، داریم کافیست که بگوییم احتمال ذبح شرعی در برزیل هست پس چرم وارداتی از برزیل پاک است؟!

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری

پاسخ:

همین که شک در این باشد که آیا از حیوانى است که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس نیست و تحقیق لازم نیست ولی تا زمانی که تذکیه شرعی آن را احراز نکرده‌اید همراه داشتن آن در نماز موجب بطلان نماز می‌شود.

استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)، شماره استفتاء: ۶۱۲۷۴۷

 

**پاسخ به سوالات شرعی خویش را در اینجا مشاهده کنید**