متن سوال:

به گزارش اویس، بازی بیلیارد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

مقام معظم رهبری:

اگر عرفا از آلات قمار محسوب شود یا با برد و باخت همراه باشد یا فساد اخلاقی و اجتماعی داشته باشد یا با حرامی همراه باشد، جایز نیست.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

اگر در نزد توده مردم از عنوان آلت قمار بودن خارج و به عنوان یک ورزش و سرگرمی شناخته شده باشد، بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکال ندارد وگرنه جایز نیست.

*پاسخ مسائل شرعی خویش را در اینجا مشاهده کنید*